07 juni: Klimt (in Galerie) & Claus (in Muze) - 08 juni: recensie van 'Bezonken rood' (Jeroen Brouwers) op Boekenplank

overzicht verstuurde nieuwsbrieven: alleen de datum (?)

maar NIET op aparte PG, wel onderaan de PG 'Nieuwsbrief' , opvallend (gecentreerd?)