07 juni: Klimt (in Galerie) & Claus (in Muze) - 08 juni: recensie van 'Bezonken rood' (Jeroen Brouwers) op Boekenplank

contactpagina


Welkom op deze pagina.
Er zijn twee manieren om een reactie te geven:

1

Noteer hier jouw reactie, vraag of suggestie indien je verkiest dat het bericht niet online wordt geplaatst.
Invullen van de naam wordt geapprecieerd.
Opgave van het e-mailadres is alleen nodig indien je een antwoord van de beheerder wenst.

Reactie, vraag, suggestie plaatsen


2

Noteer hier jouw reactie. Gelieve in het bericht te verwijzen naar de rubriek waarover je wenst te reageren.
Opm.: een toegezonden bericht wordt, na goedkeuring, steeds integraal online geplaatst. De beheerder kan daar niets aan wijzigen. Ook het e-mailadres van
           de afzender zal zichtbaar zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

eddy
5 maanden geleden

Tena for man. heel mooi verhaal vol gezonde nieuwsgierigheid...

luc
6 maanden geleden

Prachtig interview

eddy
6 maanden geleden

Bij alle nuts-en andere bedrijven hetzelfde probleem. Onpersoonlijk contact waarbij je naar allerlei medewerkers wordt doorgeslingerd die je uiteindelijk toch in de kou laten staan. Waar is de goede oude tijd waarbij je nog van mens tot mens kon communiceren?
Heel mooi geschreven ...

Luc
6 maanden geleden

En dan zeggen dat een gepensioneerde niet veel te doen heeft!

eddy
7 maanden geleden

Perfect de realiteit. Dit zou over heel vlaanderen moeten worden gepubliceerd !
Proficiat.

eddy
7 maanden geleden

Prachtig verhaal dat op een correcte manier de feiten weergeeft. Zeer interessante lectuur. Heel mooi geschreven.