05 september ... in Galerie: Pablo Picasso / Conceptual I (it's all kind of minimalistic)

Angelo's nieuwsbrief


Achtbare lezer,

     Wie regelmatig mijn site bezoekt, zal zeker de aankondiging hebben gezien: er stond al een tijdje een heuse nieuwsbrief aan te komen.
Wie interesse heeft, kon en kan daar op intekenen.

Op 1 april '21 verscheen de eerste editie.

Bij elke editie wordt er iets nieuws gebracht in volgende rubrieken:

'En Passant', een ietwat eigenzinnige kijk op de banaliteit van alle dag, opgetekend in korte stukjes

          . waarin de grens tussen realiteit en fantasie niet steeds even duidelijk mag zijn
          . niet zelden vind ik mijn inspiratie in het toevallig opvangen van een gesprek op straat, in de winkel... het nieuws van de dag... een quote...
          . sedert eind 2019, start van deze site, werden een 15-tal stukjes opgetekend; ze zijn te consulteren in En Passant!


'Markante Verhalen' 
                                    . waarin verslag wordt gedaan over een of ander onwaarschijnlijk voorval in het leven van Angelo - te lezen in afleveringen


'Galerie', een doorlopende voortdurend wijzigende expo met een selectie van wat mij persoonlijk boeit en raakt in schilderkunst en fotografie

         . deze pagina is intussen bijna 6 maanden jong. Werden al even gepresenteerd: 
           Pierre Soulages (abstracte kunst) - Edward Hopper (realisme) - Constant Permeke (Vlaams expressionisme) - Minimal colors blue, yellow,
           green & red (fotografie) - Léon Spilliaert - Albert Servaes - Noble & Webster (conceptuele kunst) - Sax in zilver en goud (fotografie) - Paul   
           Klee - Saul Leiter - Paul Delvaux - Gustav Klimt
         . de jongste expo is steeds te bezichtigen op de pagina 'spotlight'


'Boekenplank', een pagina met recensies over boeken die mij op een bijzondere manier hebben getroffen


'De tiende muze', een persoonlijke bloemlezing uit wat me raakt in de dichtkunst


De nieuwsbrief wordt vanaf de tweede helft van het jaar tweemaandelijks verzorgd
Wie intekent ontvangt de digitale brief gratis op het opgegeven e-mailadres

>> INTEKENEN <<