01/05/2022... 'De nieuwe bankkaart' - 'Winterlicht' - Stijn De Paepe - Joan Miró - Braking away from the crowd - Jimi Hendrix ...

fotografie .01

Minimal colors   (blue, yellow , green & red)


zwart-witfotografie met één detail in kleur
origineel? ordinair?
indien creatief aangewend krijgt de afbeelding op een bevreemdende manier meer zeggingskrachtaangrijpend beeld in Schindler's List, een zwart-witfilm met dit ene fragment waarin het Joodse meisje in de rode jas niet begrijpend, ontredderd toekijkt hoe de Duitsers het getto van Krakau ontruimen