07 juni: Klimt (in Galerie) & Claus (in Muze) - 08 juni: recensie van 'Bezonken rood' (Jeroen Brouwers) op Boekenplank

en passant

een wat eigenzinnige kijk op de banaliteit van alledag


'En passant'
:
- term uit het schaakspel waarbij een pion vanuit zijn uitgangspositie 2 vakjes vooruit mag gaan en de pion van de tegenpartij kan slaan bij het passeren.
- vertaling uit het Frans: in het voorbijgaan; terloops


Op straat, in de winkel, in de late namiddag in het koffiehuis of nog elders..., overal kom je mensen tegen.
Mij laat hun aanwezigheid zelden onberoerd. Vooral hun commentaren trekken al eens ongewild mijn aandacht. Ik luister passief, soms vanuit een vage nieuwsgierigheid en een enkele keer laat ik mij verleiden tot een babbel: bij het aanschuiven aan de kassa, wanneer iemand aan het tafeltje naast mij naar de kaart vraagt die voor mijn neus ligt … 
Mensen hebben vaak een spontane drang om ongevraagd hun persoonlijke mening te ventileren over politiek, milieu, het kusttoerisme, het voetbal, Facebook... Meestal uiten ze gemeenplaatsen, banaliteiten. Een enkele keer hoor ik wijze woorden, een bijzondere invalshoek, wat mij aan het denken zet en dan hoor ik mezelf zeggen: 'Dit moet ik optekenen. Straks'.

… EN PASSANT … 

Maar ook wanneer ik alleen maar langs een van die plekken voorbijkom, op weg naar of terug, ook dan bemerk ik al eens iets dat mij aan het denken zet. En ik hoor mezelf zeggen: 'Daar moet ik iets over optekenen. Straks'.

… EN PASSANT … 


recent gepubliceerd:

                         archief: