en passant

een wat eigenzinnige kijk op de banaliteit van alledag


'En passant'
:
- term uit het schaakspel waarbij een pion vanuit zijn uitgangspositie 2 vakjes mag vooruitgaan en de pion van de tegenpartij kan slaan bij het passeren.
- vertaling uit het Frans: in het voorbijgaan; terloops


Op straat, in de winkel, in de late namiddag in het koffiehuis of nog elders..., overal kom je mensen tegen.
Mij laat hun aanwezigheid zelden onberoerd. Vooral hun commentaren trekken al eens ongewild mijn aandacht. Ik luister passief, soms vanuit een vage nieuwsgierigheid en een enkele keer laat ik mij verleiden tot een babbel.
Bij deze vluchtige ontmoetingen vertonen sommigen de spontane neiging om ongevraagd en omstandig hun persoonlijke mening te ventileren over politiek, milieu, het kusttoerisme, het voetbal, Facebook... Meestal uiten ze  daarbij gemeenplaatsen, banaliteiten. Een enkele keer hoor ik wijze woorden, een bijzondere invalshoek, wat mij aan het denken zet en dan hoor ik mezelf zeggen: 'Dit moet ik optekenen. Straks'.

… EN PASSANT … 


2021

                         archief: