30/12/2020


PERMEKE Constant
Vlaams expressionisme (31/07/1886 - 04/01/1952)labeur van de mens en zijn verbondenheid met de aarde
vissers en boeren in het leven van alledag
dof gehouden tonaliteit - brutale vormgeving
duisternis - slapende wezens - aarde en lichamen met elkaar versmolten