disclaimer

De site 'AngeloMattie' maakt gebruik van contactformulieren waarlangs de bezoeker een reactie kan geven, een vraag stellen of een bestelling plaatsen.
Bij gebruik van een formulier wordt gevraagd om enkele persoonsgegevens mee te delen.

De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn: naam en e-mailadres, indien noodzakelijk eveneens thuisadres en rekeningnummer.
Deze gegevens worden met de grootste zorg behandeld en niet langer dan nodig bewaard voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze werden verzameld, te weten: het beantwoorden van een reactie of vraag en de afhandeling van een bestelling.

De bezoeker/klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
Om bovenvermeld recht uit te oefenen, wordt de bezoeker/klant gevraagd een e-mail te sturen naar info@angelomattie.com.

De klant beschikt te allen tijde eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.