DELVAUX Paul

(23/09/1897 - 20/07/1994) expressionisme - 'poëtisch realisme'


'ik heb altijd gewild
dat 
de kleuren op mijn doeken
zouden kunnen zingen'


geliefkoosde onderwerpen:
   .  de klassieke oudheid (Griekse architectuur, tempels & mytische figuren)
   .  vrouwelijk naakt
   .  stations, trams en treinen
   .  skeletten en spiegels

droomwereld met  toegevoegde bovennatuurlijke elementen en figuren, die ondanks hun realistische aard vervreemdend aandoen

in bovennatuurlijke, schijnbaar realistisch geschilderd, maar mysterieuze en onwerkelijk aandoende voorstellingen dwalen vrouwelijke naakten met grote droomogen rond, vaak in ruïnes van de klassieke architectuur

geometrie en perfect perspectief
ongekende accuratesse en oog voor het detaildroomogen
de maan - straatverlichting - telegraafpalen

stations en treinenOtto Lindenbrock (de excentrieke geleerde uit Jules Verne, jeugdboek van de schilder) hier telkens opgevoerd om een sfeer van vervreemding te evoceren.

(uit de reeks 'Les phases de la lune)


geometrische lijnen en perspectief

          skeletten

  niet alleen olieverf, ook aquarel en tekeningen

'nos vieux tramways bruxellois' (werk van 13m breed in metrostation Beurs)

atelier van Paul Delvaux


'Surrealism! What is Surrealism? In my opinion, it is above all a reawakening of the poetic idea in art, the reintroduction of the subject but in a very particular sense, that of the strange and illogical'


(19/05/2021)