oplossing rekenvraagstuk


Stel dat de prijs van de bal x dollar is. Dan is de prijs van het bat x + 1 dollar, omdat het bat 1 dollar meer kost dan de bal.

Samen kosten ze 1,10 dollar, dus:

x + (x + 1) = 1,10

2x +1 = 1,10

2x = 0,10

x = 0,05

dus de bal kost 0,05 dollar