01/03/2023

Gepubliceerd op 1 maart 2023 om 08:14

Je hebt het gemerkt, de Blogpagina is verplaatst tot net achter de Homepagina.
Hierdoor kan mijn Blog gemakkelijker gevonden worden.
Maar nóg belangrijker: ik heb me voorgenomen meer posts te schrijven over een mij almaar meer bevreemdende wereld met zijn bizarre decors waarin ik probeer niet hopeloos te verdwalen.


Heb jij ook in de Vlaamse pers met stijgende verbazing gevolgd hoe het slordige gebruik van onze zo dierbare moedertaal daar de voorbije tijd door menige taalexpert werd gefileerd? Niet dat de kwestie over de manier waarop wij ons tegenwoordig in onze mondelinge communicatie uitdrukken al niet enige tijd sommige geesten beroerde. Wat er aan de hand is?
Simpele vaststelling: omdat taal nu eenmaal leeft is er niet zoiets als een formele standaardtaal aan de ene kant, het onvervalste dialect (van onder de vele kerktorens) aan de andere kant en daar tussenin... het Lege Niets. Nee, die ruimte tussen beide uitersten wordt opgevuld door vele vormen van Tussentaal: gaget?, kwee nie, goede morgend, da gade gij niet bepale, dees geloofde nie... Zo drukt de doorsnee Vlaming zich al eens uit.
Laat het nu net over die doorsnee Vlaming gaan en diens taalgebruik, waaraan menige geleerde mens zich al enige tijd mateloos stoort.


Maar met de komst, op een winterse zondagavond, van 'Het verhaal van Vlaanderen' leek het alsof in sommige geesten een klein vlammetje plots was aangewakkerd tot een oplaaiend vuur. Waarom precies dán en waarom zo hevig? Het antwoord is simpel: in de coulissen van het kwestieuze verhaal loopt sedert januari elke zondagavond een figurant rond die zich niet schaamt om in een taal die iets te nauw zou aanleunen bij authentiek Antwaarps de noodzakelijke toelichtingen te geven bij de over onze Vlaamse geschiedenis getoonde beelden... Onze openbare omroep onwaardig, wisten de enen; net goed om meer aansluiting te krijgen bij het brede publiek, meenden de anderen dan weer. 
Intussen worden over de kwestie dagelijks in zowat alle Vlaamse kranten pagina's volgeschreven. Het ontlokte de VRT-taalraadsvrouw enkele dagen geleden de bedenking of het niet wenselijk zou zijn om de missie van de openbare omroep eens goed tegen het licht te houden. En weer werden pagina's volgeschreven. Tja, toegeven aan de wijzigende maatschappelijke context (lees: meer Tussentaal op de beeldbuis om de kijker te plezieren) of juist vasthouden aan haar edele opdracht om de Standaardtaal uit te dragen en te promoten? De VRT wist het zelf even niet meer...

Over de eerste dagen van deze boeiende periode heb ik een stukje geschreven met de toepasselijke titel Dees geloofde nie...  


'Dees geloofde nie...'

Voor wie haar soms geweld aandoet...

(lees)

Het kan niet anders of ik moet iets hebben gemist. Bij het aanzetten van de radio of de TV bekruipt me de laatste tijd al eens het gevoel dat ik niet daar ben, waar ik dacht dat ik was, dat ik op een andere plek vertoef waar een soort Nederlands wordt gepraat dat ik nog amper herken. Neem nu een politiek interview in de Wetstraat of in de studio, een of andere Vlaamse soap, het maakt niet uit, maar bij het beluisteren van hun gesprekken en commentaren lijkt het steevast alsof die personen, man of vrouw, jong of oud, een andere taal spreken dan deze die ik op de schoolbanken heb geleerd, alsof ze regels hanteren die niet de mijne zijn, mij volslagen onbekend.
Waar of wanneer precies heb ik dit gemist? Zijn er misschien tijdens mijn slaap nieuwe taalstandaarden uitgevaardigd? Zou een of andere hogere instantie er de hand in hebben gehad? Of omgekeerd, zou er niet dringend behoefte zijn aan de heruitzending, in een eigentijdse outfit uiteraard, van een van die stichtende programma's van weleer, zoals het alom geprezen 'Hier spreekt men Nederlands' of 'Voor wie haar soms geweld aandoet' en dient iemand derhalve diezelfde instantie - de Nederlandse Taalunie, de VRT, onze minister-president desnoods..? - op de urgentie van de toestand attent te maken?
Dit lijken me nopens een vervaarlijk uitdijend niet weinig irritant fenomeen genoeg vragen om er even dieper op in te gaan.

(lees verder)

De generatie waartoe ikzelf behoor moet geenszins uitgelegd worden waarvoor in een ver verleden het letterwoord 'ABN' stond, jawel, voluit betekende het niets minder dan: 'algemeen beschaafd Nederlands', waarbij de bedenker zich met 'beschaafd' leek te willen distantiëren van het ordinaire en ongekuiste dialect, iets van onder de plaatselijke kerktoren. We noteren de jaren vijftig, de tijd waarin Vlaanderen zijn zonen (m/v/...) slechts druppelsgewijs uitzond naar andere provincies en gewesten. Zonder overdrijving zou men kunnen stellen dat er minstens evenveel dialecten waren als kerktorens wat op zijn beurt onvermijdelijk moest resulteren in het gegeven dat, mochten ze elkaar toevallig ontmoeten, een inwoner uit Kaulille of Piringen geen gebenedijd woord zou verstaan van het gebrabbel uit de mond van iemand uit Wijtschate of Spiere-Helkijn en vice versa.
Niets werd onverlet gelaten om het ABN, dat pas rond 1970 zou vervellen tot AB - intussen was er immers in sommige middens toch enige gêne gegroeid rond dat denigrerende 'beschaafd' - , te promoten. Zo werden op menig niveau, van de lokale parochie tot over de grenzen van kantons en provincies, welsprekendheidstornooien georganiseerd; van onderwijzers werd verwacht dat ze voortaan minstens voor de klas een aardig mondje beschaafd Vlaams zouden praten; we stonden aan de vooravond ook van de onstuitbare opgang van de communicatiemedia, in het bijzonder van de televisie, met niet meer uit het collectieve geheugen te wissen programma's zoals 'Komt toch eens kijken (met nonkel Bob en zijn melkbrigade), '100.000 of niets (met Tony Corsari), 'Ten huize van... (met prof. Joost Florquin; straks komen we nog even terug op deze innemende persoonlijkheid)... ... ...

Je vindt het jammer dat je niet de hele column kon lezen? Daar is een oplossing voor.
Bekijk dan even wat volgt:

voor alle lezers

  • de column 'Je gelooft het niet' verschijnt voortaan 4 keer per jaar: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  • op diezelfde data worden de vertrouwde rubrieken (de tiende muze, galerie, boekenplank, music) van nieuwe content voorzien
  • de Blogpagina zal, zoals reeds gezegd, frequenter nieuwe content bevatten

voor de lezers die nog niet geabonneerd zijn

  • de abonnees op Angelo's Nieuwsbrief krijgen de meeste nieuwe content in I preview I - een weekje later is de info dan voor iedereen online
  • voor wie de jongste column meteen integraal wil lezen en bovendien al die andere rubrieken consulteren:
    ... teken hier of op de Homepagina (rechts boven) in op Angelo's Nieuwsbrief !

Een nieuwe post wordt elke keer aangekondigd in de banner helemaal bovenaan de Homepagina.

Angelo

aarzel niet om een reactie te geven !
hier of op de contactpagina

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.