het verhaal van Angelo

het onwaarschijnlijk verhaal van de debutant, genaamde Angelo Mattie... 


waarin Angelo aankondigt dat hij een roman wil schrijven en meent dat hij nu eerst op zoek moet naar een geschikt pseudoniem ... 

waarin we vernemen dat Angelo al op de schoolbanken werd ontdekt als een aanstormend literair talent en Honoré op de achterkant van een bierviltje meer te weten komt over een scheve schaats en een dorpsidioot ...
 

waarin Angelo probeert te ontkennen dat in zijn roman bestaande personen worden opgevoerd en tijdens zijn wekelijkse rendez-vous met Honoré het enthousiasme over zijn ontdekking van een of andere uitgever meteen wordt getemperd … 

waarin Angelo tot de ontdekking komt dat de sector van de uitgeverijen niet voor één gat te vangen en een vat vol tegenstrijdigheden is: terwijl de ene uitgever zich ongenaakbaar voelt in zijn ivoren toren, bespeelt de andere sans gêne de ijdelheid en onzekerheid van de debutant ...

waarin Angelo op bezoek is bij Honoré, proeflezer van dienst, in diens petit château. Bij Angelo, die last heeft van een schrijversblok, slaat de twijfel toe. Hij vraagt zich voor het eerst af of hij eigenlijk wel wil gelezen worden ...

waarin Angelo meldt dat zijn manuscript bij de uitgever niet op de stapel is terechtgekomen maar meteen op de leestafel van een van de redacteurs ...